4 days ago

Obwieszczenie – kursy z promocji

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013read more...

4 days ago

Zawiadomienie – warsztaty z prowadzenia rezentacji

Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 - ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMINread more...

1 week ago

Obwieszczenie – warsztaty z szybkiego pisania

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013read more...

1 week ago

Zaproszenie – warsztaty z kreatywności

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskichhttps://s read more...

1 week ago

Informacja – kursy z reklamy

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 read more...

1 week ago

Ołoszenie – kursy z panowania nad stresem

Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 - ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMINread more...

1 week ago

Publikacja – szkolenia z rekrutacji

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniejhttps: read more...